طراحی و مهندسی

واحد طراحی و مهندسی با در اختیار داشتن نیرو های متخصص قادر به طراحی انواع دکلهای مخابراتی ، پایه های روشنایی و خطوط انتقال نیرو اعم از توزیع ، فوق توزیع و فشار قوی تا سطح ولتاژ 400 کیلو ولت و با توجه به شرایط خاص هر پروژه و مطابق به نیاز مشتریان می باشد.همچنین قابلیت طراحی سازه های پست و ساختمانی و هرگونه سازه فلزی بر اساس آخرین نرم افزارهای روز دنیا و استانداردهای طراحی را دارا می باشد.