کنترل کیفیت

مدیریت واحد کنترل کیفیت یعنی انجام تمامی امور مربوط به پیشبرد اهداف کیفی که معمولا در خط مشی و نظامنامه کیفیت سازمان ارائه می گردد . هدف نهایی مدیریت این واحد، برنامه ریزی و اجرای برنامه های تدوین شده برای تحقق نیازمندی های فنی و کیفی موسسه، الزامات قانونی و استانداردهای اجباری و همچنین برآورده ساختن خواسته های کیفی مشتریان می باشد . مدیریت این واحد شامل فعالیت هایی چون برنامه ریزی و نظارت بر انجام بازرسی و آزمون در کلیه فرآیندهای عملیاتی و هماهنگی با سایر واحدها به منظور بهبود بخشیدن سطح كیفیت تولید و توسعه فرهنگ كیفیت در سطح شركت می باشد

شرح وظایف واحد کنترل کیفیت

       مهمترین مسئولیت‌های واحد کنترل کیفیت در زیر آمده است:

 • درک خط مشی کیفیت و همسو نمودن فعالیتهای واحد در رابطه با آنها
 • تدوین اهداف و برنامه کیفیت واحد کنترل کیفیت و پیشنهاد آن به مدیریت ارشد
 • تلاش در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های کیفیت و گزارش دهی به مدیریت ارشد
 • همکاری در شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آنها
 • مستندسازی سیستم مدیریت و محصول نظیر تدوین فرم های کنترل کیفیت ،دستورالعلمها و روش‌های اجرایی مرتبط
 • همکاری در تعیین فرآیندهای مرتبط با کنترل کیفیت
 • همکاری با واحد فنی و مهندسی در تدوین طرح کیفیت محصول یا خدمات شامل اطلاعات خرید محصول، مشخصه‌های کنترلی محصول، روش‌های آزمون و بازرسی، طرح بسته‌بندی و…
 • همکاری با واحد طراحی در تدوین اسناد طراحی برای محصولات جدید
 • نظارت بر انجام بازرسی‌های ورودی– نهایی – حین تولید توسط بازرسین.
 • تهیه گزارش از وضعیت کنترل کیفی محصولات و خدمات و ارائه به مدیریت ارشد
 • تحلیل گزارش‌ها و داده‌های مرتبط باکیفیت محصولات و خدمات و تصمیم‌گیری جهت بهبود وضعیت.
 • پایش و اندازه‌گیری فرآیندهای مرتبط و ارائه به نماینده مدیریت ایزو.
 • درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت حذف عدم انطباقهای بالفعل و بالقوه
 • نظارت بر شناسایی و ردیابی محصول و نحوه اجرای آن.
 • تأییدفرم‌های کنترل کیفیت پس از انجام کنترلهای لازم توسط بازرسین و مسئول آزمایشگاه.
 • کنترل محصول نامنطبق شامل تعیین تکلیف اقلام نامنطبق ورودی، محصول نیمه ساخته و محصول نهایی نامنطبق.
 • تعیین میزان اثربخشی آموزشی دوره‌های آموزشی پرسنل آموزش‌دیده واحدکنترل کیفی.
 • تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و اعلام به واحد آموزش.
 • حضور در جلسات بازنگری مدیریت و طرح مسائل مربوط به واحد کنترل کیفیت.
 • تهیه لیست تجهیزات اندازه‌گیری و آزمون
 • تهیه برنامه بازدید و کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه‌گیری
 • هماهنگی جهت ارسال تجهیزات کالیبراسیون جهت کالیبره نمودن و مذاکره با طرفین برون‌سازمانی مربوطه.
 • نظارت بر نتایج کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
 • نظارت بر فعالیت‌های ( بازرس کنترل کیفیتو مدیر آزمایشگاه ( در صورتی که آزمایشگاه داخلی زیر نظر کنترل کیفیت فعالیت می‌نماید
 • درخواست آزمایش در موارد لازم از آزمایشگاه‌های معتبر
 • ارزیابی آزمایشگاه‌های معتبر جهت انجام آزمون‌ها و کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری و اطلاع نتایج به مسئول خرید
 • ارتباط و گزارش دهی به ذی نفعان در خصوص مسائل کیفیت محصول یا خدمات و سیستم مدیریت نظیر موسسه استاندارد یا مشتری
 • حصول اطمینان از انطباق فرآیندهای تولید و ساخت با الزامات و مقرراتی قانونی.
 • همکاری در ارزیابی اولیه و عملکرد تأمین‌کنندگان سازمان
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر عامل
 • و …

 

کنترل کیفیت مواد اولیه

کلیه مواد اولیه استفاده شده در انواع سازه های فلزی مطابق با استانداردهای بین المللی بررسی می شوند و همچنین مواد اولیه تهیه شده اعم از تیرآهن، نبشی, شمش روی, ورق آهن, لوله, پیچ و مهره, سیم جوش و بقیه اقلام مورد نیاز در تولید و اجرای پایه ها و  برج ها توسط اعضای تیم کنترل کیفیت با ادوات استاندارد و کالیبره شده مورد بررسی قرار می گیرد و هرگونه نقص و یا مغایرت مستقیما به مدیر عامل گزارش می گردد. 

کنترل کیفیت تولید

تولید پایه های توزیع، برجهای انتقال نیرو تلسکوپی و مشبک، پایه های روشنایی بسیار دقیق و حساس با نوسان در حد صدم میلیمتر می باشد. کلیه سوراخکاری ها, برشها، خم کاریها و جوشکاری های مطابق نقشه طبق استاندارد تعریف شده می باشد. در صورت هر گونه مغایرت یا نقص اقدام به اصلاح قطعه می شود و در صورت عدم تایید واحد کنترل کیفیت قطعه اسقاط می شود و مجددا تولید می گردد.

 

آزمایشگاه

جهت اطمینان از کارآیی و دقت کافی وسایل کنترل کیفیت و اندازه گیری تمامی آنها تحت شرایط مخصوص آزمایشگاهی و با استفاده از مرجع تایید شده و بر اساس استانداردها و نظارت موسسه استاندارد طی دور های زمانی تعیین شده کالیبره میشوند. پس از هر بار آزمایش قطعات, گواهینامه معتبر ارائه می شود.کلیه آزمایشات مورد نیاز در فرآیند خرید مواد اولیه و تولید قطعات از لحاظ شیمیایی , فیزیکی و مکانیکی جهت اطمینان از مورد تایید بودن محصولات تولید شده در آزمایشگاه صورت می گیرد . این واحد تحت نظر واحد کنترل کیفیت فعالیت می کند.

 

 

کنترل کیفیت جوشکاری

تمامی جوشکاران دارای مدرک معتبر جوشکاری می باشند که به صورت دوره ای جهت امتحان و تمدید گواهینامه اقدام می گردد. از جمله تست های قابل انجام در شرکت میتوان به تست های  VT وPT, MT اشاره کرد.

 

کنترل کیفیت گالوانیزه

گالوانیزه کردن قطعات فلزی براساس استاندارد ASTM A 123 انجام می شود. طبق این استاندارد مواردی مانند ضخامت پوشش, چسبندگی, میزان خطا در فرایند و…  ذکر شده است. کارشناسان کنترل کیفیت بر اساس این استاندارد اقدام به تست قطعات می کنند و در صورت مشاهده نقص و امکان اصلاح آنرا اصلاح کرده و در غیر اینصورت قطعه را مجددا جهت استریپ کردن پوشش روی و گالوانیزه کردن به انبار مربوطه ارجاع میدهند.